جلد 13 - ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی                   جلد 13 - ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 171-192 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
2- گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:  
توبه به مثابه یکی از تأسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می‌تواند واجد کارکرد کیفرزدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تأسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می‌گردد تا نظام کیفری از یکسو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می‌باشد، جهت سقوط کیفر یا اعطای تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص می‌سازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. در همین راستا نگارنده می‌کوشد تا در وهله نخست مبانی و گونه‌شناسی توبه را از منظر موازین فقه جزایی تبیین نموده و سپس از رهگذر مطالعه نحوه سیاستگذاری قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگاه توبه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر مجازات را مورد واکاوی قرار دهد. بی‌تردید اتخاذ هر گونه رویکرد ضابطه‌مند پیرامون توبه در امور کیفری جز از رهگذر قرائت فقهی از این تأسیس اسلامی در راستای جهت‌دهی صحیح به سیاست کیفری تقنینی میسر نخواهد بود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/7/9 | پذیرش: 1397/12/20