جلد 13 - ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی                   جلد 13 - ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 309-322 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه حقوق، واحد بین‌المللی قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2- گروه حقوق، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه حقوق، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- گروه حقوق، واحد بین المللی قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
چکیده:  
حقوق فردی و اجتماعی دارای ابعاد مختلفی هستند که غالباً بخش‌های اصلی حقوق بشر بین‌المللی را نیز تشکیل می‌دهند. در همین راستا، حقوق نسل‌های آینده در زمینه سلامت زیست‌محیطی نیز به تازگی و در قالب حقوق همبستگی وارد محافل سیاسی و اجتماعی شده است. نوشتار حاضر قصد دارد تا حق برخورداری نسل‌های آینده از سلامت محیط زیست در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران و همچنین نیاز به حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده را از مورد کنکاش قرار دهد و برای چالش‌های زیست‌محیطی پدید آمده، راه حل ارائه دهد. بر این اساس، مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاضر، پیوند حقوق فردی و اجتماعی نسل‌های آینده با رویکردهای حقوق بشری به دلیل مقبولیت و قابل فهم‌بودن مسأله حقوق بشر برای جهانیان، قابلیت تطبیق بالای آن با عناصر فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف، وجود نهادها و سازمان‌های مختلف حقوق بشری در اغلب کشورهای جهان و همچنین گسترش رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی در زمینه مسائل حقوق بشری است که به نوبه خود می‌تواند زمینه‌ساز تحقق حقوق فردی و جمعی نسل‌های آینده در زمینه سلامت زیست‌محیطی گردد. به طور خاص درباره جامعه ایرانی باید گفت دفاع از حقوق بشر و نهادسازی در این زمینه بر مبنای ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و ایرانی می‌تواند راهی برای دفاع از حقوق نسل‌های آینده در زمینه سلامت زیست‌محیطی تلقی شود. پژوهش حاضر از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره می‌برد که با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای اطلاعات را گردآوری کرده است.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1398/4/18