دوره 11، شماره 42 - ( پاییز 1396 )                   جلد 11 شماره 42 صفحات 83-100 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
3- کارشناس ارشد امور اداری اداره پزشکی قانونی ارومیه، ارومیه، ایران
4- عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
5- کارشناس ارشد امور اداری اداره کل پزشکی قانونی تهران، تهران، ایران
6- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
7- سازمان پزشکی قانونی ارومیه، ارومیه، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:  
زمینه و هدف: علی‌رغم پیشرفت‌های فنی در تشخیص و درمان پزشکی، قصور کادر درمانی افزایش یافته که می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مردم و استرس و اضطراب شود. این تحقیق جهت بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده‌های ارجاع‌شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه طی سال‌های 1388 تا 1392 صورت گرفت.
روش: در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی گذشته‌نگر، 134 پرونده‌های دعاوی ارجاعی به پزشکی قانونی ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده یک چک‌لیست پژوهشگر ساخته بود که مشخصات دموگرافیک بیماران و کادر درمان و محل رخ‌داد قصور، نوع قصورات پزشکی رخ‌داده‌شده، اشکال آسیب‌های واردشده از پرونده‌ها پس از استخراج، ثبت و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در طی چهار سال، از 134 پرونده ارجاعی، تعداد 101 نفر از شاکیان مرد و 33 نفر آنان زن بودند و میانگین سن شاکیان 3/19±1/35 سال و 3/37 درصد شکایات مربوط به پزشکان و 7/62 درصد مربوط به افراد غیر پزشک بود. در مورد علل قصور، بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به بی‌احتیاطی، عدم مهارت، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بودند. همچنین پزشکان متخصص ارتوپدی (4/16 درصد)، زنان و زایمان (7/12 درصد)، جراحی عمومی (2/11 درصد) و گوش و حلق بینی (11‌%) بیشترین مورد قصور را داشتند. 6/74 درصد موارد منجر به تبرئه و بقیه منجر به صدور محکومیت شد.
بحث و نتیجه‌گیری: هرچند در اکثر شکایات مطرح‌شده از سوی بیماران، افراد متشاکی تبرئه شده‌اند، با این توجه به مهارت‌های علمی، ارتباط مناسب با بیماران، کاهش عوارض احتمالی و و رعایت اخلاق پزشکی در بسیاری از موارد می‌تواند مانع طرح بسیاری از شکایت‌ها شود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۷