راهنمای نگارش مقاله

AWT IMAGE مجله حقوق پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir)، ارگان رسمی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران بوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونیکی است که به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.

علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم می‌توانند با رعایت کامل اصول و موارد مندرج در راهنمای نویسندگان، مقالات خود را به سامانه الکترونیکی نشریه (سایت اختصاصی مجلهhttp://www.ijmedicallaw.ir/ ) ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت تأیید در نوبت چاپ فصلنامه قرار گیرد.

الف) اصول راهنما:

 1. مقاله باید حسب مورد در حوزه‌ی مرتبط با موضوع مجله حقوق پزشکی و نیز براساس تحقیقات علمی با تکیه بر نتیجه‌ای علمی باشد.
 2. آیین نگارش زبان فارسی رعایت گردد.
 3. ثبت مقاله فقط از طریق سایت نشریه قابل پذیرش است.
 4. مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده و در سایر مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. به این منظور ضروری است تمام نویسندگان مقاله، فرم تعهدی که در این زمینه در  نامه همراه مقاله (Cover Letter ) تنظیم شده است را امضاء نموده و در قسمت مربوطه سایت بار گذاری نمایند.
 5. حجم کل مقاله برای مقالات پژوهشی و مروری بین ۳۰۰۰ تا  ۷۰۰۰ کلمه و برای گزارش های موردی (case report) که برای معرفی مورد یا مواردی که به ندرت مشاهده می شوند بین ۱۵۰۰ تا  ۳۰۰۰ کلمه می باشد.
 6. برای تایپ حروف فارسی از قلم ب نازنین ۱۲ (چکیده فارسی از قلم ب نازنین ۱۱) و برای حروف انگلیسی از قلم Times Roman   New -۱۲ استفاده گردد.
 7. حاشیه‌بندی استاندارد مجله برای سمت چپ و راست ۴.۵۰، قسمت بالا ۵.۸۴ و قسمت پایین ۴.۸۳ سانتی متر می‌باشد. فاصله بین خطوط single می باشد.
 8. عناوین اصلی مقاله اعم از عنوان مقاله، چکیده، روش‌ بررسی، نتیجه‌گیری، بحث، فهرست منابع و عنوان جدول‌ها به صورت بولد (Bold)  تایپ شوند و عناوین فرعی شماره گذاری شوند.
 9. تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند باید برای بار اول در متن به صورت عبارت کامل ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود. از این رو استفاده از پی نوشت و پاورقی در متن مقاله مجاز نمی باشد.
 10. در صورتی که مقاله از نوع کارآزمایی بالینی است، کد ثبت مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (www.irct.ir) می­ بایست درج گردد. با توجه به بخشنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجلات مجاز به انتشار مقالات کارآزمایی بالینی بدون کد ثبت نیستند. بدیهی است مقالاتی که فاقد کد ثبت باشند در فرایند داوری قرار نمی­ گیرند. همچنین در صورتی که مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی می باشد، کد تأییدیه کمیته اخلاق دانشگاه یا سازمان مربوطه می­ بایست ذکر گردد. در صورتی که مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی است، مشخصات پایان نامه ذکر گردد.
 11. در مقالات ارائه شده رعایت ملاحظات اخلاقی، ذکر اخذ رضایت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است.
 12. در انجام پژوهش، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش­های دارای آزمودنی انسانی و مقررات حاکم بر آن بایستی رعایت گردد(http://hbi.ir/Forms/Special.aspx).
 13. حق هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.
 14. مقالات رسیده عودت داده نمی‌شوند.
 15. چاپ مقاله در مجله خارجی منوط به اجازه کتبی سردبیر است.
 16. نویسندگان مقاله، مسؤول تمام مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده اند، می ­باشند.
 17. تمامی مکاتبات با ایمیل نویسنده مسؤول صورت می ­گیرد. برای این منظور، ضروری است تا ایمیل فعالی که بطور مرتب چک می شود، معرفی گردد. مسئولیت عدم پاسخ دهی به مکاتبات در زمان های مقرر شده بر عهده نویسنده مسؤول خواهد بود.
 18. با توجه به اینکه نشریه متعلق به بخش خصوصی است و هیچگونه حمایت مالی از انتشار آن به عمل نمی آید، بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری مجله علمی و پژوهشی حقوق پزشکی و به منظور تامین بخشی از هزینه­ های بررسی، طراحی جلد، صفحه آرایی، داوری، ویراستاری و نمایه سازی مقالات، مقرر گردید پس از بررسی اولیه مقاله در جلسه هیات تحریریه و تعیین داور، ادامه فرایند رسیدگی به مقاله پس از پرداخت مبلغ: ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومان) قابل پرداخت: بانک ملت شعبه بیمارستان دی تهران ۱۹۳۹۴۶۴۷۶۳ بنام موسسه بین المللی حقوق پزشکی صورت می پذیرد. در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت نمایه سازی، قبل از صدور گواهی پذیرش و نمایه سازی، نسبت به واریز مبلغ: ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان) دیگر به حساب فوق الذکر اقدام گردد.

 19. ارسال مقاله به سامانه الکترونیکی فصلنامه به منزله موافقت نویسنده/نویسندگان با اصول و موارد مندرج در راهنمای نویسندگان می باشد.
  ۲۰. لازم به ذکر است تعداد صفحات مقاله نباید بیش از ۱۸ صفحه باشد.

ب) نحوه تنظیم عنوان، اسم نویسندگان و چکیده:

صفحه اول: عنوان

 عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی‌المقدور بیش از ۱۵ کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد(. نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، رتبه علمی و آدرس دقیق همه نویسندگان (به ترتیب به صورت: رتبه علمی، گروه/دپارتمان، دانشکده/مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیک) به زبان فارسی و انگلیسی و همچنین عبارت "نویسنده مسؤول" در داخل پرانتز درج گردد. درج وابستگی نویسنده مسؤول با ذکر شماره تماس (تلفن همراه)، نمابر و نشانی پست الکترونیک جهت تماس به زبان فارسی در صفحه اول و ذیل چکیده انگلیسی مقاله لازم است.

صفحه دوم و سوم: چکیده و واژگان کلیدی فارسی و انگلیس.

چکیده فارسی در یک پاراگراف (۳۰۰-۲۵۰ کلمه) تدوین و واژگان کلیدی با استفاده از  Mesh Terms(حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه) تنظیم شود. چکیده انگلیسی (۳۰۰-۲۵۰ کلمه) باید منطبق با چکیده فارسی باشد.

Mesh Terms از سایت زیر قابل جستجو هستند:

https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

همچنین، نویسندگان می‌توانند با افزودن بخش تشکر و قدردانی، از تأمین‌ کنندگان نیازهای مالی و امکانات تحقیق و یا افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک یا مشارکت نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمایند. در این صورت، در انتهای متن مقاله می‌بایست نام موسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، ذکر گردد. همچنین، هر یک از نویسندگان بایستی هر نوع منافع مادی و معنوی دخیل در ارائه مقاله و یا انجام پژوهش را قید نمایند (تعارض منافع).

ج) فرایند داوری همطراز

- تمامی مقالات دریافتی توسط ۲-۳ نفر داور همطراز مرور و داوری می­ گردد. نویسنده مسؤول باید پس از دریافت نظرات داوران، اصلاحات درخواست شده توسط داوران را تأمین و ظرف ۲ هفته به دبیرخانه مجله ارسال نماید. بدیهی است در غیر این­صورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

- از نویسندگان محترم درخواست می شود تا جهت حفظ محرمانگی در داوری، ضمن ارسال فایل کامل مقاله، فایلی از متن مقاله را که نام نویسندگان (فارسی و انگلیسی) از آن حذف شده باشد در سامانه بارگذاری نمایند.

- نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست. پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد.

- به منظور رفع هر گونه ایرادی قبل از چاپ و انتشار، یک نسخه از مقاله نهایی (galley proof) به نویسنده مسؤول ارسال می شود. اشکالات مقاله بایستی طی مدت ۴۸ ساعت به دفتر مجله اعلام گردد.

تذکر: در صورتی که مقالات ارسالی براساس راهنمای نویسندگان تنظیم نشده نباشد، مجله از پذیرفتن و چاپ آن معذور است. لازم به ذکر است، مقالات پس از دریافت توسط دبیر اجرایی مجله برای داوری ارسال و پس از انجام مراحل داوری، نتیجه به نویسندگان اعلام می‌شود. بدیهی است کلیه‌ی مراحل به ‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لذا دبیرخانه‌ی فصل‌نامه از پاسخ‌گویی حضوری جهت پی‌گیری مقالات معذور می‌باشد.

د) شیوه تنظیم منابع

نحوه تنظیم ارجاعات و فهرست منابع مطابق با شیوه ونکوور می باشد. در این روش، منابع به ترتیب ورود در متن شماره ­گذاری می گردند. بدیهی است، تعداد منابع مورد استناد در متن مقاله می­ بایست با فهرست منابع همخوانی داشته باشد. همچنین، تمامی منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند.

مثال‌هایی از نحوه نگارش منابع در اینجا آورده شده است. از نویسندگان محترم دعوت می شود تا با ملاحظه مقاله یا مقالات آخرین شماره از فصلنامه، مقاله خود را از لحاظ شکلی با شیوه مورد قبول نشریه انطباق دهند.

ه) اشکال و جداول

نویسندگان مجاز به خلاصه کردن اطلاعات خود و نمایش آنها در قالب نمودار، جدول یا شکل هستند. عکس‌ها باید به فرمت ‌jpeg باشند. در جداول توزیع فراوانی، گزارش در هر ستون به صورت: عدد (درصد) یا میانگین± انحراف معیار، تدوین گردد و برای نشان دادن علامت اعشار از ممیز استفاده شود: مثال ۴۵/۹۰

و) نامه همراه مقاله  (Cover letter)

نامه همراه مقاله شامل فرم تعهدنامه و کپی رایت باید همراه با مقاله ارسال گردد. این نامه می بایست توسط تمامی نویسندگان مطالعه و امضا شود . (لینک نمونه) مقالات پذیرفته شده به‌صورت الکترونیک منتشر می‌شوند.

تمامی مدارک و نسخ مقالات به مدت ۶ ماه پس از انتشار مقاله نگهداری و سپس معدوم می ­گردد.

ز) چک لیست نهایی: نویسندگان می­ بایست قبل از ارسال مقاله، از تنظیم و فراهم آوردن موارد زیر اطمینان حاصل نمایند:

 1. صفحه عنوان: شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مشخصات و جایگاه سازمانی نویسندگان
 2. خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی
 3. متن مقاله بدون نام نویسندگان
 4. منابع
 5. جداول و تصاویر
 6. نامه همراه مقاله مطابق با الگوی ارائه شده در سایت مجله

ح) فرم تعهدنامه و حق چاپ و تکثیر

سردبیر محترم مجله علمی پژوهشی «حقوق پزشکی»

با سلام و احترام

نویسندگان این مقاله، اعلام می‌دارند که نسخه چاپ نشده مقاله خود (manuscript) با عنوان:

عنوان کامل مقاله (فارسی): .........................................................................................................................................................

عنوان کامل مقاله (انگلیسی): ......................................................................................................................................................

را جهت بررسی برای چاپ در آن مجله ارسال نموده ­اند. نویسندگان متعهد می­ شوند که این مقاله یا قسمتی از آن تاکنون در نشریه فارسی یا انگلیسی زبان دیگری منتشر نشده است و تا مشخص شدن نتیجه داوری و اعلام آن توسط دبیرخانه نشریه، این مقاله را برای مجله داخلی یا خارجی دیگری ارسال ننمایند.

تمامی مکاتبات با ایمیل نویسنده مسؤول صورت می­ گیرد. در صورت پذیرش مقاله برای چاپ به این وسیله نویسندگان تمامی حقوق و منافع مرتبط را در هر شکل اعم از نسخه های منتشره الکترونیکی، بازنگری شده و غیره به مجله اخلاق پزشکی منتقل می­ کنند.

مشخصات تمامی نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله:


 تاریخ و امضای نویسنده مسؤول
*
این فرم بایستی اسکن شده و به پست الکترونیک نشریه ارسال گردد.


چکیده‌های فارسی و انگلیسی باید دارای تیترهای زیر باشند:
زمینه و هدف (Background and Aim)
مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
یافته‌ها (Findings)
ملاحظات اخلاقی (Ethical Considerations)
نتیجه‌گیری (Conclusion)
 
¯ کد ارکید نویسندگان به خصوص نویسنده اول و مسؤول حتما ارائه شود.
¯ تاریخ های دریافت و پذیرش به شمسی و میلادی ارائه گردد.
¯ شماره تماس نویسنده مسؤول یا نویسنده مسؤول مکاتبات در مقاله موجود باشد.
 
متن مقاله به ترتیب شامل تیترهای زیر باشد:
مقدمه، ملاحظات اخلاقی، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، سهم نویسندگان، تضاد منافع.
 
طریقه نوشتن منبع مجله» فامیلی نویسنده حرف اول اسم. نام مقاله. نام مجله سال؛ دوره(شماره): ابتدا تا انتهای صفحات مقاله در آن مجله.
¯ اسامی نویسندگان اگر زیاد بود تا شش نفر اول نوشته شود.
¯ تمامی اطلاعات مجله باید کامل نوشته شود.

طریقه نوشتن منبع کتاب» فامیلی نویسنده حرف اول اسم. نام کتاب. اگر نام مترجم محقق و... دارد. اگر ویرایش چندم دارد. نام شهر: نام انتشارات؛ سال. اگر جلد دارد اگر صفحه دارد.
¯ اسامی نویسندگان اگر زیاد بود تا شش نفر اول نوشته شوند.
¯ نوشتن تمامی قسمتها به جز اگرها الزامی هستند.


دفعات مشاهده: 30162 بار   |   دفعات چاپ: 2014 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 90 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Medical Law Journal

Designed & Developed by : Yektaweb