فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی- اخبار نشریه
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۸ | 
AWT IMAGE پوستر باید به‌ صورت پورتره (مستطیل عمودی) با اندازه‌ 70 سانتی‌متر* 50 سانتی‌متر تهیه گردد. حداقل 2 سانتی‌متر حاشیه در نظر گرفته شود.
نوع و شماره قلم:
عنوان مقاله: با فونت 40؛  B Nazanin 
نام نویسندگان/ نویسنده: با فونت 24 ؛ B Nazanin 
متن مقاله (فارسی): با فونت 18-20؛ B Nazanin
یادآوری: متن پوستر برای نویسندگان فارسی‌زبان، به زبان فارسی باشد.
(دبیرخانه همایش از پذیرش پوسترهای تهیه شده بر روی برگ A4 معذور است).
لطفا در چارچوب پیشنهادی پوستر اطلاعات ضروری مقاله درج شود، از جمله: عنوان، مقدمه و هدف، روش، نتایج، بحث و نتیجه­گیری، واژگان کلیدی
نام کامل نویسندگان (نام، وابستگی سازمانی و ایمیل نویسنده مسوول و دریافت کننده گواهی با ستاره مشخص شود).
پس از تهیه پوستر در چارچوب پیشنهادی آن را با فرمت PDF ذخیره و منتشر نمایید. ارائه دهندگان پوستر می­بایست در روز اول یا دوم، در محل برگزاری سمینار حضور یافته و پوستر خود را در جایگاه تعیین شده، نصب نمایند. در صورت عدم امکان حضور قبل از تاریخ برگزاری با دبیرخانه سمینار تماس حاصل نمایید. 021-88781036

استفاده نمایید Microsoft publisher جهت باز کردن برنامه از نرم افزار


دریافت فایل پوستر


* نشانی محل برگزاری پنجمین کنگره بین‌المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق دارویی
کرج- بلوار شهید فهمیده- مؤسسه تحقیقاتی اصلاح بذر و نهال وزرات جهاد کشاورزی- سالن همایش‌ها

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی:
http://ijmedicallaw.ir/find.php?item=1.68.109.fa
برگشت به اصل مطلب