فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی- اخبار نشریه
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸ | 

AWT IMAGE انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، طی حکمی از سوی دکتر محمود عباسی -مدیر مسوول فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران آقای مسعود بنافی به عنوان مدیر اجرایی فصلنامه حقوق پزشکی منصوب شد. هر چند کلیه اقدامات نشریه از طریق سایت انجام می شود ولی شماره همراه آقای بنافی بمنظور پاسخگویی در موارد اضطراری به شرح ذیل است: 09127339980

روابط عمومی فصلنامه

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی:
http://ijmedicallaw.ir/find.php?item=1.68.97.fa
برگشت به اصل مطلب