فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی- اخبار نشریه
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸ | 

AWT IMAGE انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، طی حکمی از سوی دکتر محمود عباسی -مدیر مسوول فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران سرکار خانم دکتر الهه پارسا به عنوان مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه حقوق پزشکی منصوب شد.

روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی:
http://ijmedicallaw.ir/find.php?item=1.68.97.fa
برگشت به اصل مطلب