برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (16246 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (16150 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (14971 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (14199 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (14030 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (13800 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (13746 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (12959 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (12912 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (12636 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (12408 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (12340 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (12337 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (12331 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (11571 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (11554 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (11290 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (11161 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (10944 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10914 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (10788 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (10729 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10700 مشاهده)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (10695 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (10673 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (51132 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (17873 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (14192 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (11132 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (10910 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (9224 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (6441 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (6295 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (6176 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (6129 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (6000 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5209 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (5132 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (4913 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4838 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4760 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (4561 دریافت)
جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات‌های مواجه با آن در حقوق کیفری ایران (4527 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4514 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (4296 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (4262 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (4163 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (4161 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (4102 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3767 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 15585 بازدید)
درباره فصلنامه ( 12934 بازدید)
تماس با ما ( 9651 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9400 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 7165 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 6889 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 4844 بازدید)
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 4617 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 4219 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 4194 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 4192 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 4029 بازدید)
واریز وجه ( 3882 بازدید)
گنجینه کتاب ( 3632 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 3376 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 3267 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 3264 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 3207 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره فصلنامه ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1259 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1256 چاپ)
درباره فصلنامه ( 867 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 838 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 838 چاپ)
تماس با ما ( 830 چاپ)
خوش آمدید ( 729 چاپ)
گنجینه کتاب ( 702 چاپ)
واریز وجه ( 361 چاپ)
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 222 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 207 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 194 چاپ)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 182 چاپ)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 177 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb