برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (16129 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (15948 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (14767 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (13992 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (13889 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (13589 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (13430 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (12800 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (12779 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (12496 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (12261 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (12183 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (12125 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (12084 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (11414 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (11405 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (11101 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (11019 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (10838 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10759 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (10655 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (10617 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10614 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (10485 مشاهده)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (10467 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (49774 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (16864 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (13642 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (10851 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (10561 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (8782 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (6219 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (5885 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (5820 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (5816 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (5643 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5156 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (5019 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4752 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (4662 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4639 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4452 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (4393 دریافت)
جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات‌های مواجه با آن در حقوق کیفری ایران (4211 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (4206 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (4139 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (4028 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (4021 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (3862 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3688 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 15202 بازدید)
درباره فصلنامه ( 12672 بازدید)
تماس با ما ( 9395 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9143 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 6968 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 6714 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 4649 بازدید)
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 4411 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 4023 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 3999 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 3997 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 3837 بازدید)
واریز وجه ( 3717 بازدید)
گنجینه کتاب ( 3461 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 3184 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 3078 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 3069 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 3015 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره فصلنامه ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1239 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1239 چاپ)
درباره فصلنامه ( 854 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 823 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 821 چاپ)
تماس با ما ( 819 چاپ)
خوش آمدید ( 723 چاپ)
گنجینه کتاب ( 683 چاپ)
واریز وجه ( 350 چاپ)
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 211 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 196 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 186 چاپ)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 172 چاپ)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 165 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb