برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15275 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (14289 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (13045 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (12474 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (12285 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (11559 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (11401 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (11245 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (11000 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (10579 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (10409 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (10391 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (10215 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (10125 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (9899 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (9898 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (9719 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (9662 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (9618 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (9577 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (9573 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (9567 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (9262 مشاهده)
ناباروری از دیدگاه پزشکی قانونی (9168 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (9010 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (37515 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (7850 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (7449 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (6693 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (5925 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (4486 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (4118 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (4060 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (3993 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (3865 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (3643 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (3546 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3458 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3251 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3186 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (3099 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (3092 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3086 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (2995 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (2864 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (2834 دریافت)
بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (2770 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (2593 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (2574 دریافت)
جایگاه بیمار در تصمیم‌گیری‌های پزشکی (2563 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 11597 بازدید)
حقوق پزشکی ( 10389 بازدید)
تماس با ما ( 7321 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 7320 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5530 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 5407 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 2992 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 2634 بازدید)
واریز وجه ( 2464 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 2380 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 2374 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 2266 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 1992 بازدید)
گنجینه کتاب ( 1965 بازدید)
خوش آمدید ( 1525 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 1511 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 1376 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 1374 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 1354 بازدید)
اطلاعیه ( 1228 بازدید)
اطلاعیه مهم ( 1227 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1074 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1067 چاپ)
حقوق پزشکی ( 735 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 716 چاپ)
تماس با ما ( 714 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 695 چاپ)
خوش آمدید ( 673 چاپ)
گنجینه کتاب ( 430 چاپ)
واریز وجه ( 246 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در رابطه با افزایش کیفیت مقالات انگلیسی ( 145 چاپ)
سخنرانی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 142 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی در میبد ( 141 چاپ)
سخنرانی اخلاق و عرفان ( 141 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb