برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15858 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (15478 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (14212 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (13428 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (13424 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (12534 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (12436 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (12360 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (12124 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (12043 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (11957 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (11662 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (11558 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (11529 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (11028 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (10965 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (10659 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (10572 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (10552 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10427 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (10344 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10287 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (10276 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (10047 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (10028 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (44833 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (13391 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (11840 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (10315 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (9379 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (7781 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (5542 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (5504 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5020 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (4837 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (4705 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4433 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (4350 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4340 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4321 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (4229 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (3947 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3928 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (3851 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (3820 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3779 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (3665 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3479 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3455 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (3328 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 13829 بازدید)
حقوق پزشکی ( 11798 بازدید)
تماس با ما ( 8572 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8478 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 6424 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 6191 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 4080 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 3726 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 3478 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 3396 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 3344 بازدید)
واریز وجه ( 3184 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 3061 بازدید)
گنجینه کتاب ( 2904 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 2551 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 2453 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 2395 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 2388 بازدید)
خوش آمدید ( 1568 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1182 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1171 چاپ)
حقوق پزشکی ( 813 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 783 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 779 چاپ)
تماس با ما ( 775 چاپ)
خوش آمدید ( 714 چاپ)
گنجینه کتاب ( 624 چاپ)
واریز وجه ( 311 چاپ)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 169 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 159 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 150 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb