برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (17446 مشاهده)
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (16972 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (16373 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (15934 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (15844 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (15273 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (14925 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (13991 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (13971 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (13850 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (13771 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (13607 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (13575 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (13310 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (12663 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (12576 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (12472 مشاهده)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (12120 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (12066 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (11871 مشاهده)
ناباروری از دیدگاه پزشکی قانونی (11855 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (11844 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (11706 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (11675 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (11574 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (59658 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (24293 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (18777 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (13507 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (13185 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (12061 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (11085 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (9114 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (8894 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (8156 دریافت)
حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر (7628 دریافت)
جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات‌های مواجه با آن در حقوق کیفری ایران (6743 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (6670 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (6656 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (6076 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (5811 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (5737 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5617 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (5510 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (5464 دریافت)
اسکیزوفرنی و مسؤولیت کیفری ناشی از آن از دیدگاه قانونگذار ایران (5453 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (5284 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (5131 دریافت)
ضوابط تعیین دیه اشخاص واجد زندگی نباتی (5096 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (4994 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 18425 بازدید)
درباره فصلنامه ( 14820 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 11379 بازدید)
تماس با ما ( 11349 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 8284 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 8054 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 6180 بازدید)
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 5925 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 5516 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 5489 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 5485 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 5301 بازدید)
واریز وجه ( 4939 بازدید)
گنجینه کتاب ( 4723 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 4689 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 4554 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 4550 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 4480 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره فصلنامه ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1439 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1384 چاپ)
درباره فصلنامه ( 990 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 950 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 947 چاپ)
تماس با ما ( 930 چاپ)
گنجینه کتاب ( 840 چاپ)
خوش آمدید ( 750 چاپ)
واریز وجه ( 456 چاپ)
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 333 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 313 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 290 چاپ)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 287 چاپ)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 280 چاپ)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 260 چاپ)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 256 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb