برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15740 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (15218 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (13963 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (13266 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (13219 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (12247 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (12174 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (12069 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (11950 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (11784 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (11387 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (11339 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (11275 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (10857 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (10745 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (10675 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (10438 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (10422 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (10374 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10292 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (10189 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10171 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (10141 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (9856 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (9836 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (43784 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (12310 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (11295 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (10076 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (8974 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (7505 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (5408 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (5280 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (4935 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (4599 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (4400 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4335 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4242 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4204 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (3902 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3840 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (3807 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (3754 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (3729 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3698 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (3621 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (3513 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3416 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3386 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (3241 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 13379 بازدید)
حقوق پزشکی ( 11498 بازدید)
تماس با ما ( 8313 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8214 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 6236 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 6033 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 3832 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 3486 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 3257 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 3173 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 3116 بازدید)
واریز وجه ( 3028 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 2822 بازدید)
گنجینه کتاب ( 2683 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 2311 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 2218 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 2180 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 2171 بازدید)
خوش آمدید ( 1560 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1159 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1149 چاپ)
حقوق پزشکی ( 799 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 773 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 766 چاپ)
تماس با ما ( 766 چاپ)
خوش آمدید ( 706 چاپ)
گنجینه کتاب ( 580 چاپ)
واریز وجه ( 300 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 149 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در رابطه با افزایش کیفیت مقالات انگلیسی ( 145 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb