برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (16912 مشاهده)
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (16696 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (15811 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (15213 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (15047 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (14713 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (14586 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (13572 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (13559 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (13293 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (13279 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (13205 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (13085 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (13011 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (12279 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (12216 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (12000 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (11723 مشاهده)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (11589 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (11495 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (11410 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (11385 مشاهده)
ناباروری از دیدگاه پزشکی قانونی (11362 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (11326 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (11244 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (56836 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (22159 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (17098 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (12575 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (12457 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (11052 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (8539 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (7972 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (7821 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (7428 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (6457 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (6045 دریافت)
جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات‌های مواجه با آن در حقوق کیفری ایران (6012 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (5589 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (5513 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5465 دریافت)
حجیت نظریه کارشناسی پزشکی در اثبات حجر (5426 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (5298 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (5261 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (4962 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (4875 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (4855 دریافت)
اسکیزوفرنی و مسؤولیت کیفری ناشی از آن از دیدگاه قانونگذار ایران (4728 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (4726 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4704 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 17429 بازدید)
درباره فصلنامه ( 14168 بازدید)
تماس با ما ( 10808 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10725 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 7913 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 7668 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 5702 بازدید)
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 5462 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 5050 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 5024 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 5020 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 4850 بازدید)
واریز وجه ( 4569 بازدید)
گنجینه کتاب ( 4351 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 4217 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 4093 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 4083 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 4021 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره فصلنامه ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1347 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1334 چاپ)
درباره فصلنامه ( 943 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 905 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 901 چاپ)
تماس با ما ( 896 چاپ)
گنجینه کتاب ( 783 چاپ)
خوش آمدید ( 744 چاپ)
واریز وجه ( 415 چاپ)
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 295 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 266 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 247 چاپ)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 235 چاپ)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 234 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb