برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15241 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (14221 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (12938 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (12397 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (12194 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (11500 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (11325 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (11187 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (10942 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (10520 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (10317 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (10263 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (10099 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (10074 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (9850 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (9807 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (9677 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (9597 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (9573 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (9527 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (9512 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (9508 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (9205 مشاهده)
ناباروری از دیدگاه پزشکی قانونی (9123 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (8948 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (36535 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (7202 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (7008 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (6297 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (5763 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (4428 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (3970 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (3886 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (3862 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (3741 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (3475 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (3428 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3406 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3230 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3153 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3033 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (3025 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (2986 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (2972 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (2759 دریافت)
بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (2702 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (2685 دریافت)
جایگاه بیمار در تصمیم‌گیری‌های پزشکی (2498 دریافت)
حقوق مالی و غیرمالی کودکان متولد از روش رحم جایگزین (2413 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (2413 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 11424 بازدید)
حقوق پزشکی ( 10250 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 7216 بازدید)
تماس با ما ( 7188 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5440 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 5325 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 2870 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 2526 بازدید)
واریز وجه ( 2384 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 2270 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 2269 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 2157 بازدید)
گنجینه کتاب ( 1885 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 1883 بازدید)
خوش آمدید ( 1517 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 1406 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 1269 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 1263 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 1248 بازدید)
اطلاعیه ( 1228 بازدید)
اطلاعیه مهم ( 1227 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1065 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1053 چاپ)
حقوق پزشکی ( 726 چاپ)
تماس با ما ( 710 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 710 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 687 چاپ)
خوش آمدید ( 668 چاپ)
گنجینه کتاب ( 415 چاپ)
واریز وجه ( 239 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در رابطه با افزایش کیفیت مقالات انگلیسی ( 145 چاپ)
سخنرانی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 142 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی در میبد ( 141 چاپ)
سخنرانی اخلاق و عرفان ( 141 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb