برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15105 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (13990 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (12677 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (12164 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (11806 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (11323 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (11024 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (11023 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (10762 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (10312 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (9880 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (9796 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (9792 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (9700 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (9614 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (9547 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (9431 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (9413 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (9352 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (9342 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (9296 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (9203 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (9066 مشاهده)
ناباروری از دیدگاه پزشکی قانونی (8964 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (8752 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (34670 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (5772 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (5730 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (5433 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (5023 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (4261 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (3381 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (3300 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3293 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (3177 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3090 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (3080 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3080 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (2914 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (2831 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (2800 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (2746 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (2552 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (2482 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (2219 دریافت)
بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (2175 دریافت)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (2163 دریافت)
مبنا و هدف مسؤولیت انتظامی پزشک، خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی (2138 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (2136 دریافت)
مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، مجرم یا بیمار (2131 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 10882 بازدید)
حقوق پزشکی ( 9970 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 6980 بازدید)
تماس با ما ( 6915 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5271 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 5161 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 2461 بازدید)
واریز وجه ( 2218 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 2103 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 1860 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 1856 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 1588 بازدید)
خوش آمدید ( 1495 بازدید)
گنجینه کتاب ( 1437 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 1404 بازدید)
اطلاعیه ( 1228 بازدید)
اطلاعیه مهم ( 1227 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 997 بازدید)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 971 بازدید)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 963 بازدید)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی در میبد ( 953 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1041 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1027 چاپ)
حقوق پزشکی ( 710 چاپ)
تماس با ما ( 691 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 691 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 667 چاپ)
خوش آمدید ( 657 چاپ)
گنجینه کتاب ( 239 چاپ)
واریز وجه ( 222 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در رابطه با افزایش کیفیت مقالات انگلیسی ( 145 چاپ)
سخنرانی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 142 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی در میبد ( 141 چاپ)
سخنرانی اخلاق و عرفان ( 141 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb