برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (16312 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (16248 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (15071 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (14349 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (14135 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (13932 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (13926 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (13036 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (13023 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (12719 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (12509 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (12483 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (12461 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (12440 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (11668 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (11648 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (11390 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (11254 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (11021 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10982 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (10866 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (10823 مشاهده)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (10813 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10775 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (10773 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (52099 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (18419 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (14560 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (11379 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (11173 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (9553 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (6689 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (6616 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (6497 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (6467 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (6048 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5246 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (5206 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (5118 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4912 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4825 دریافت)
جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات‌های مواجه با آن در حقوق کیفری ایران (4761 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (4702 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4545 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (4395 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (4383 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (4264 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (4234 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (4231 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3832 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 15868 بازدید)
درباره فصلنامه ( 13168 بازدید)
تماس با ما ( 9878 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9605 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 7318 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 7066 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 5012 بازدید)
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 4789 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 4381 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 4353 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 4350 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 4186 بازدید)
واریز وجه ( 4025 بازدید)
گنجینه کتاب ( 3784 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 3536 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 3418 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 3416 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 3364 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره فصلنامه ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1275 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1267 چاپ)
درباره فصلنامه ( 880 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 849 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 847 چاپ)
تماس با ما ( 841 چاپ)
خوش آمدید ( 731 چاپ)
گنجینه کتاب ( 715 چاپ)
واریز وجه ( 367 چاپ)
انتصاب سرکارخانم دکتر الهه پارسا به سمت مشاور سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 232 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 217 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 202 چاپ)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 190 چاپ)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 184 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb