برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (16126 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (15946 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (14759 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (13986 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (13888 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (13582 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (13426 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (12798 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (12774 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (12494 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (12260 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (12182 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (12113 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (12082 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (11412 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (11403 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (11099 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (11017 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (10837 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10758 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (10654 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (10614 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10610 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (10478 مشاهده)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (10466 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (49696 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (16809 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (13622 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (10848 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (10543 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (8768 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (6212 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (5880 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (5815 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (5804 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (5629 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (5156 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (5014 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4750 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (4651 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4637 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4449 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (4385 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (4204 دریافت)
جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات‌های مواجه با آن در حقوق کیفری ایران (4203 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (4137 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (4026 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (4018 دریافت)
تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق کیفری (3859 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3686 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 15194 بازدید)
درباره فصلنامه ( 12662 بازدید)
تماس با ما ( 9384 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9134 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 6964 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 6711 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 4645 بازدید)
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 4405 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 4020 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 3995 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 3993 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 3832 بازدید)
واریز وجه ( 3712 بازدید)
گنجینه کتاب ( 3458 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 3181 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 3075 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 3065 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 3011 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
درباره فصلنامه ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 1238 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 1238 چاپ)
درباره فصلنامه ( 854 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 823 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 821 چاپ)
تماس با ما ( 817 چاپ)
خوش آمدید ( 723 چاپ)
گنجینه کتاب ( 682 چاپ)
واریز وجه ( 350 چاپ)
انتصاب جناب آقای مسعود بنافی به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 210 چاپ)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 196 چاپ)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 185 چاپ)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 172 چاپ)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 165 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb