دوره 15، شماره 56 - ( 1-1400 )                   جلد 15 شماره 56 صفحات 179-192 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
2- گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
4- گروه بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
5- مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:  
زمینه و هدف: شکایات بیماران استرس و هزینه زیادی برای دندانپزشکان دارد. دندانپزشکی از خطا مصون نیست و اعتراض نسبت به خدمات حق مسلم بیماران است. بررسی علل شکایات از دندانپزشکان و شناخت علل نارضایتی در تعیین برنامه ­های پیشگیری، مهم است. هدف این مطالعه ارائه تصویری از علل شکایات از دندانپزشکان و آراء صادره از سازمان نظام پزشکی قم است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی، و با بررسی پرونده شکایت­ ها انجام گرفت. پرونده­ های مربوط به شکایات از دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی از سال 1392 لغایت 1396 بررسی شد. متغیرهای سن، جنسیت، تخصص، سابقه و عوامل رفتاری دندانپزشک و تجهیزات مرکز درمانی و همچنین سن و جنسیت بیماران ارزیابی گردید. انجام تحلیل داده­ ها با نرم­افزار SPSS صورت پذیرفت.
یافته‌ها: 77 پرونده بررسی شد که 87% شکایت­ها از دندانپزشکان مرد و 13% از دندانپزشکان زن بود. فراوانی شکایت بیماران زن (51/9%) بیشتر از بیماران مرد (48/1%) به دست آمد. از کل شکایات، در 11% قرار منع تعقیب، در 9% مصالحه در دادسرا صورت گرفت. 53/2% منجر به صدور رأی محکومیت و در 24/7% نیز رأی برائت صادر شد. مهم­ترین علت شکایات، قصور دندانپزشکان در اجرای خدمات دانسته شد و هیچ­ شکایتی ناشی از مجهز نبودن مرکز درمانی به ثبت نرسید. در پرونده­ هایی که به دلیل قصور و عدم تبحر در درمان، در جریان بودند، تفاوت آماری معنی­ داری در سن دندانپزشک و سابقه کار وی دیده شد.
ملاحظات اخلاقی: این تحقیق پس از دریافت کد اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی قم آغاز شد و تا انتها با تکیه بر اصول اخلاقی، امانت­داری و صداقت نگارش یافته است.
نتیجه‌گیری: مهم­ترین علت شکایت، بی­ مبالاتی دندانپزشکان در اجرای خدمات است. سن بالاتر دندانپزشک و سابقه بیشتر آن ها با شکایت از دندانپزشکان ارتباط داشت. قانون­گذار با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدی برای حمایت از درمانگران، اخذ رضایت از بیمار را رافع مسئولیت درمانگر دانسته، و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع مسئولیت پزشک می‌داند. با این حال، تعارض ماده ۴۹۲ با تبصره «1» ماده ۴۹۶ نیازمند اصلاح است.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1399/4/10 | پذیرش: 1399/9/5