فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی- اطلاعات اشتراک
راهنمای اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE متقاضیان اشتراک فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی (ارگان رسمی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران) می توانند با تکمیل فرم ثبت نام و واریز مبلغ یک میلیون ریال (صد هزار تومان) به حساب جاری شماره 19394647/63 بانک ملت شعبه بیمارستان دی تهران (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور) به نام موسسه بین المللی حقوق پزشکی سینا، به مدت یک سال از خدمات اشتراک فصلنامه (ارسال پستی چهار شماره از فصلنامه) بهرمند شوند.
لطفا پس از تکمیل فرم ثبت نام، اسکن فیش پرداختی را به رایانامه ijmedicallaw@gmail.com ارسال نمایند. بدیهی است پس از وصول فرم اشتراک و فیش پرداختی، فصلنامه به آدرس متقاضیان ارسال خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی:
http://ijmedicallaw.ir/find.php?item=1.54.18.fa
برگشت به اصل مطلب