دوره 11، شماره 43 - ( زمستان 1396 )                   جلد 11 شماره 43 صفحات 147-172 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sedghi Sabet M, Parvaresh Maryan M, Baghaee M, Kazemnejad Leili E, Janipour M. Investigation on Knowledge Situation and Observation of Legal Aspects and Its Related Factors in Nurses. Medical Law Journal. 2018; 11 (43) :147-172
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-801-fa.html
صدقی ثابت میترا، پرورش مریان معصومه، بقایی مژگان، کاظم‌نژاد لیلی احسان، جانی‌پور مجتبی. بررسی وضعیت آگاهی و رعایت جنبه‌های قانونی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران. فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی. 1396; 11 (43) :147-172

URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-801-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت‌علمی، دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
3- کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت‌علمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
4- دکترای آمار زیستی، عضو هیأت‌علمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
5- دکترای حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:  
زمینه و هدف: پرستاران با هدف اصلی تأمین بهبودی و سلامت بشریت نیازمند رعایت قوانین می‌باشند تا از هر گونه خطای پزشکی و آسیب به بیماران به دور باشند. در این راستا، نیاز به داشتن داده‌های معتبر درباره وضعیت آگاهی و رعایت پرستاران از جنبه‌های قانونی احساس می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت آگاهی و رعایت جنبه‌های قانونی حرفه‌ای پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.
روش: این مطالعه مقطعی ـ تحلیلی بر روی 362 پرستار شاغل در 7 مرکز آموزشی ـ درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت و دارای معیارهای ورود به مطالعه انجام شده است. نمونه‌ها به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با ابزاری پژوهشگرساخته شامل سه بخش اطلاعات فردی و شغلی، وضعیت آگاهی از جنبه‌های قانون حرفه‌ای و وضعیت رعایت جنبه‌های قانونی حرفه و به روش خودایفا گردآوری شدند. مجموع نمرات کسب‌شده از پرسشنامه آگاهی از جنبه‌های قانونی (با محدوده 20-0) پس از محاسبه به صورت درصد، در سه سطح آگاهی ضعیف (33-0 درصد)، متوسط (66-34 درصد) و خوب (100-67 درصد) و نمرات وضعیت رعایت جنبه‌های قانونی حرفه (با محدوده 90-0) پس از محاسبه به صورت درصد، در سه سطح نامطلوب (33-0 درصد نمره)، نسبتاً مطلوب (66-34 درصد نمره) و مطلوب (100-67 درصد نمره) طبقه‌بندی و با استفاده از آزمون‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار و فراوانی) و استنباطی (همبستگی اسپیرمن، من ویتنی یو و کروسکال والیس) تحت نرم‌افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: اکثریت واحدهای مورد پژوهش را زنان (2/95 درصد)، در محدوده سنی 40-30 سال (4/40 درصد) و با میانگین و انحراف معیار سنی 1/8±7/34سال تشکیل می‌داد. اکثریت نمونه‌های این مطالعه از وضعیت آگاهی قانونی متوسط (1/77 درصد) و همچنین وضعیت رعایت نسبتاً مطلوب (2/80 درصد) برخوردار بودند. همبستگی معنی‌دار ضعیفی بین وضعیت آگاهی از جنبه‌های قانونی و وضعیت رعایت آن دیده شد (162/0r= ، 002/0P=). وضعیت آگاهی از جنبه‌های قانونی حرفه‌ در واحدهای مورد پژوهش ارتباط آماری معنی‌داری با سن (001/0P=)، سابقه کاری (0001/0P=)، وضعیت تأهل (012/0P=)، نوبت کاری (036/0P=)، نوع استخدام (0001/0P=)، سمت شغلی (01/0P=) و بخش محل خدمت (008/0P=) آنان داشت. وضعیت رعایت جنبه‌های قانونی حرفه در نمونه‌های پژوهش نیز با جنسیت (001/0P=) آنان ارتباط آماری معنی‌داری داشت. ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط باآگاهی و رعایت جنبه‌های قانونی در حرفه پرستاری نشانگر توان متغیرهای سن (03/0P=) و داشتن اطلاعات در زمینه جنبه‌های قانونی حرفه‌ (04/0P=) در پیش‌بینی نمره بالاتر آگاهی از جنبه‌های قانونی حرفه‌ بود. متغیر‌های نمره آگاهی از جنبه‌های قانونی حرفه‌ای (001/0P=) و سن (027/0P=) دارای توان پیش‌بینی‌کنندگی نمره بالاتر رعایت جنبه‌های قانونی حرفه‌ای بوده‌اند (24/1-05/1 : CI، 95‌% ، 15/1OR=).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشانگر نیاز پرستاران به دانش بیشتر در زمینه جنبه‌های قانونی حرفه و ارتقای سطح رعایت این جنبه‌ها، به ویژه در پرستارانی با محدوده سنی و سابقه بالینی کم‌تر و همچنین نیروهای طرحی و قراردادی است.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۶

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb