برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15177 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (14100 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (12787 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (12238 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (11981 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (11409 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (11202 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (11086 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (10857 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (10401 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (10047 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (10018 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (9933 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (9849 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (9757 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (9596 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (9509 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (9491 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (9436 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (9433 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (9415 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (9415 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (9126 مشاهده)
ناباروری از دیدگاه پزشکی قانونی (9029 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (8842 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (35402 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (6302 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (6267 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (5774 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (5278 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (4347 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (3602 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (3513 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (3403 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3355 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (3348 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3181 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3122 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (3121 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (3014 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (2943 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (2930 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (2692 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (2619 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (2384 دریافت)
بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (2377 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (2299 دریافت)
مبنا و هدف مسؤولیت انتظامی پزشک، خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی (2261 دریافت)
حقوق مالی و غیرمالی کودکان متولد از روش رحم جایگزین (2259 دریافت)
سالمند شناسی از منظر تعامل بین سالمندی و بزه دیدگی؛ با تأملی بر تجربه تحقیق میدانی در انگلستان (2238 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 11152 بازدید)
حقوق پزشکی ( 10066 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 7069 بازدید)
تماس با ما ( 6995 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 5330 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 5216 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 2639 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 2280 بازدید)
واریز وجه ( 2270 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 2029 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 2028 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 1840 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 1636 بازدید)
گنجینه کتاب ( 1613 بازدید)
خوش آمدید ( 1503 بازدید)
اطلاعیه ( 1228 بازدید)
اطلاعیه مهم ( 1227 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 1166 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 1029 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 1020 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 1009 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1049 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1038 چاپ)
حقوق پزشکی ( 715 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 698 چاپ)
تماس با ما ( 696 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 675 چاپ)
خوش آمدید ( 662 چاپ)
گنجینه کتاب ( 286 چاپ)
واریز وجه ( 230 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در رابطه با افزایش کیفیت مقالات انگلیسی ( 145 چاپ)
سخنرانی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 142 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی در میبد ( 141 چاپ)
سخنرانی اخلاق و عرفان ( 141 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb