برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
شبیه‌سازی انسان؛ چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر (15582 مشاهده)
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فرانسه (14886 مشاهده)
ارکان مسئولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف (13672 مشاهده)
تأثیر اختلال هوس ربایش بر مسؤولیت کیفری (13028 مشاهده)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (12940 مشاهده)
حمایت قانونی از ابداعات دارویی در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی (12037 مشاهده)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (11950 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391 (11721 مشاهده)
بیمه عمر از منظر فقه و حقوق اسلامی (11565 مشاهده)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (11545 مشاهده)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (11108 مشاهده)
مسؤولیت کیفری و اختلالات روانی بر مبنای DSM (11095 مشاهده)
ثبت اختراعات دارویی و بررسی چالش های حقوقی آن (10980 مشاهده)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (10626 مشاهده)
مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (10513 مشاهده)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (10237 مشاهده)
بررسی معیارهای منطقی در تدوین منشور حقوق بیماران (10166 مشاهده)
اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری و هیأت‌های انتظامی پزشکی (10111 مشاهده)
خودداری از کمک به مصدومین و مسؤولیت‌های ناشی از آن (10073 مشاهده)
تعهد حرفه‌ای پزشک: منبع، مورد و متعلق مورد تعهد (10025 مشاهده)
بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم‌خواری در پزشکی (9985 مشاهده)
شبیه سازی و پیامدهای فقهی، کلامی و اخلاقی آن (9958 مشاهده)
رضایت به درمان بیماران ناهوشیار از منظر فقه و حقوق موضوعه (9798 مشاهده)
بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها (9641 مشاهده)
تفویت فرصت بهبودی بیمار و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو مطالعه تطبیقی (9561 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
عدم تحمّل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی پزشکی (42260 دریافت)
تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران (11202 دریافت)
اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران (10786 دریافت)
نگاهی به روانشناسی چهره در دانشنامه حکیم میسری؛ کهن ترین سند پزشکی جهان (9828 دریافت)
اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و داروی (8566 دریافت)
حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی (7057 دریافت)
بررسی جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر (5019 دریافت)
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه (4846 دریافت)
گستره مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیمار (4693 دریافت)
مسؤولیت مدنی مجموعه درمانی در آیینه آراء مراجع قضایی با نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی (4497 دریافت)
مطالعه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) از منظر حقوقی (4177 دریافت)
بیمه مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالش‌ها، ضرورت‌ها و فرصت‌ها (4174 دریافت)
مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق (4109 دریافت)
مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی در حقوق ایران‌ و‌ کامن‌لا (4067 دریافت)
مطالعه تطبیقی خودکشی مساعدت‌شده پزشکی در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (3719 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران (3607 دریافت)
بررسی جرم انگاری شبیه‌سازی انسان در حقوق ایران (3575 دریافت)
وضعیت حقوقی جنین فریزشده (3558 دریافت)
مرگ مغزی؛ از ماهیت تا احکام و آثار فقهی ـ حقوقی (3539 دریافت)
تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر سلامت شهروندان ایرانی (3397 دریافت)
نسب و ارث جنین آزمایشگاهی (3375 دریافت)
مرگ مغزی از منظر حقوق اسلامی (3372 دریافت)
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری (3327 دریافت)
تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن (3215 دریافت)
مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر (3182 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 12893 بازدید)
حقوق پزشکی ( 11247 بازدید)
تماس با ما ( 8070 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 8001 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 6091 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 5886 بازدید)
اطلاعیه برگزاری همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 3634 بازدید)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 3290 بازدید)
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق سلامت ( 3055 بازدید)
برگزاری «همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی» به زمان دیگری موکول شد ( 2991 بازدید)
برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت در آذرماه 96 ( 2918 بازدید)
واریز وجه ( 2879 بازدید)
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در آذرماه 96 ( 2627 بازدید)
گنجینه کتاب ( 2507 بازدید)
برنامه تفصیلی "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت "حقوق دارویی" ( 2122 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت حقوق متقابل پزشک و بیمار ( 2024 بازدید)
برنامه تفصیلی "اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت" با محوریت "حقوق متقابل پزشک و بیمار" ( 1997 بازدید)
دستور نحوه نگارش و ارائه پوستر در "پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی" با محوریت حقوق دارویی ( 1980 بازدید)
خوش آمدید ( 1555 بازدید)
اطلاعیه ( 1234 بازدید)
اطلاعیه مهم ( 1233 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق پزشکی ( 114 ارسال)
اعضای هیات تحریریه ( 107 ارسال)
خوش آمدید ( 103 ارسال)
تماس با ما ( 97 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 90 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 87 ارسال)
راهنمای اشتراک ( 84 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1138 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1119 چاپ)
حقوق پزشکی ( 787 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 759 چاپ)
تماس با ما ( 754 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 748 چاپ)
خوش آمدید ( 701 چاپ)
گنجینه کتاب ( 544 چاپ)
واریز وجه ( 287 چاپ)
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در استان اردبیل ( 162 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی فقه، حقوق و اخلاق سلامت باروری در کنگره بین المللی تازه های باروری و ناباروری ( 161 چاپ)
برگزاری دو کارگاه تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 160 چاپ)
فراخوان مقاله برای فصلنامه انگلیسی اخلاق زیستی و حقوق سلامت ( 153 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 152 چاپ)
انتصاب سرکار خانم هاله کریمیان به سمت مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ( 151 چاپ)
گارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی و علوم تجربی ( 150 چاپ)
دفاع از رساله دکترای تخصصی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( 147 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی ( 146 چاپ)
دوره سه ماهه آموزشی اخلاق زیستی ( 146 چاپ)
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در رابطه با افزایش کیفیت مقالات انگلیسی ( 145 چاپ)
سخنرانی مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی ( 142 چاپ)
برگزاری سمینار حقوق انتظامی پزشکی در میبد ( 141 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb